Tájékoztató a közösségi szolgálatról


Magyarország Kormánya a 2011. december 23-án elfogadott Nemzeti köznevelési törvénnyel bevezette az iskolai közösségi szolgálatot, mint az érettségi kiállításának előfeltételeként teljesítendő tevékenységet. Ez a tanulók különböző készségeit és kompetenciáit fejlesztő pedagógiai eszköz, mely hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolás tanulók megismerjék a közösségben való tevékenykedés erejét, az ily módon szerzett tudásukat életük során jól hasznosíthatják. A 2012-2013-as tanévben tanulmányaikat megkezdő diákok és az őket követő évfolyamok számára az érettségi bizonyítvány kiadásának a feltétele 50 óra igazolt közösségi szolgálat teljesítése.

A legfontosabb tudnivalók:

  • Legyen a fogadó szervezettel együttműködési megállapodása az iskolának.
  • Töltse ki a diák a jelentkezési lapot, írassa alá a szülővel, majd a tanév során adja le az osztályfőnöknek.
  • Egy napra csak 3 óra közösségi szolgálat számolható el.
  • A nyáron végzett közösségi szolgálat a következő tanévbe számít be. A közösségi szolgálati naplójában a diák vezesse, hogy hol, mikor, milyen tevékenységet végzett, és azt igazoltassa le a szervezetnél erre kijelölt felelőssel, majd írassa ezt alá az osztályfőnökkel is.

Iskolánk a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötött együttműködési megállapodást. Hozzájuk folyamatosan lehet közösségi szolgálatra feliratkozni. További tájékozódásra itt van lehetőség: http://kozossegi.ofi.hu/

Letölthető dokumentumok: