Tandíjmentes nappali és esti képzések a 2024/2025. tanévben Debrecenben


Pedagógiai munkatárs (pedagógiai asszisztens szakmairány)

 • A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány
 • Képzési idő: 2 év (4 félév)
 • A képzés indítása: 2024. szeptember 1.

Pedagógiai munkatárs (pedagógiai asszisztens szakmairány) végzettséggel betölthető néhány munkakör:
oktatási asszisztens (iskolai és óvodai foglalkozások segítése),családsegítő (hátrányos helyzetű gyerekek és családok segítése)

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A pedagógiai munkatárs (pedagógiai asszisztens szakmairány) részt vesz a közvetett pedagógiai munkában, illetve annak előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. A pedagógus tanórai, foglalkozási felkészülését segíti szemléltető eszközök készítésével és adminisztrációs feladatok ellátásával. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermekeket, tanulókat vagy csoportokat. Kapcsolatot tart az intézmény fenntartójával, az ifjúsági referenssel és/vagy ifjúságsegítővel, gyermekvédelmi felelőssel, valamint a szociális és jóléti intézményekkel. Kapcsolatba lép a hátrányos helyzetű gyerekekkel és családjaikkal. Családpedagógiai gondozási feladatokat végez. Részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban, dokumentálásban.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • az oktatási-nevelési feladatokat értelmezni,
 • a gyerek- és ifjúságvédelmi teendőket ellátni,
 • megismerni a szociális intézményrendszereket, tudja, hogy probléma esetén mely intézmény illetékes a megoldásban,
 • szorosan együttműködni az osztályfőnökökkel és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel a legfontosabb szociális témákban is,
 • differenciált bánásmód alkalmazására,
 • a különleges bánásmódot igénylő családok és gyermek felismerésére,
 • a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére,
 • foglalkozások, tanórák eszközeinek előkészítésére és
 • ügyeleti feladatok ellátására.