Sirius Szakgimnázium és Szakközépiskola

Szakképzések a 2018/2019. tanévben


Szociális szakgondozó

  • A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány
  • Képzési idő: 2 év (4 félév)
  • A képzés indítása: 2018. szeptember 1.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A szociális szakgondozó, felsőfokú szociális diplomával rendelkező szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására. Segítséget nyújt – az ápolás, a személyes gondozás, a tervezés, a szervezés módszereinek és eszközeinek felhasználásával - a szolgáltatást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe véve annak életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát.
Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegélynyújtására is képes. A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
- információk gyűjteni, információforrásokat kezelni
- a különböző helyzetben élő emberek iránt empátiát, toleranciát kifejezni
- segítőkész kapcsolatot teremteni, nyitott hozzáállást tanúsítani
- konfliktust megoldani, konszenzusokat keresni
- klienseit és munkatársait motiválni
- általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
- a szociális problémákat felismerni, a problémákat értelmezni, feltárni
- a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeket képviselni
- infokommunikációs eszközöket és számítógépet használni
- rendszerben gondolkodni, a feladatokat gyakorlatiasan értelmezni
- felmérni a közvetlen életveszélyt
- elsősegélyt nyújtani heveny rosszullétek, belgyógyászati kórképek, sebészeti beavatkozást igénylő balesetek esetén
- az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni
- orvosi utasítás alapján alapápolási feladatokat ellátni
- gondozási feladatokat szakszerűen elvégezni
- megszervezni és segítséget nyújtania mindennapi életvitel és tevékenység elvégzésében
- segítséget nyújtani a háztartásvitelben, háztartásgazdálkodásban
- az alapvető emberi szükségleteket felmérni
- a foglalkoztatások szervezésében és lebonyolításában aktívan részt venni, tárgyi feltételeit biztosítani és célszerűen használni
- megbízás alapján kliense érdekeit képviselni
- saját gondozási munkáját dokumentálni
- részt venni a gondozási terv elkészítésében és megvalósításában
- megtervezni a saját és irányítása alá tartozók munkáját, ütemezni a feladatokat, a feladat megoldási folyamatot megtervezni
- részt venni a minőségbiztosítással és a szakmai protokollokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában
- különböző rendezvényeket, akciókat szervezni