Sirius Szakgimnázium és Szakközépiskola

Szakképzések a 2018/2019. tanévben


Szociális asszisztens

  • A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány
  • Képzési idő: 2 év (4 félév)
  • A képzés indítása: 2018. szeptember 1.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A szociális asszisztens felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A szociális ellátás keretében szabadidős és rekreációs programokat szervez és vezet. A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni,
– köznyelvi és szakmai szöveget írni,
– információkat gyűjteni, információforrásokat kezelni,
– a különböző helyzetben élő embereknek empátiával, toleránsan segítséget nyújtani,
– érzelmeit kontrollálni, törekedni stabilitásának, kiegyensúlyozottságának fenntartására,
– segítő kapcsolatot teremteni,
– adekvát kommunikációt, nondirektív segítő beszélgetést folytatni,
– konfliktusokat megoldani,
– konszenzusokat keresni,
– klienseit és munkatársait motiválni,
– nyitott hozzáállást tanúsítani,
– általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni,
– a szociális problémákat felismerni, problémákat elemezni, feltárni,
– a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeket képviselni,
– feladat-megoldási folyamatot tervezni,
– módszeresen munkát végezni,
– infokommunikációs eszközöket és a számítógépet használni,
– rendszerben gondolkodni, gyakorlatiasan feladatot értelmezni,
– az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni,
– különböző rendezvényeket, akciókat szervezni,
– játékokat és a kreatív foglalkozások eszközeit használni,
– sportszereket használni.