Sirius Szakgimnázium és Szakközépiskola

Ágazati érettségi vizsgára épülő egyéves szakképzéseink 2017.


Műszaki informatikus

 • A jelentkezés feltétele: informatika ágazati érettségi bizonyítvány
 • Képzési idő: 1 év (2 félév)
 • A képzés indítása: 2018. szeptember 1.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Műszaki informatikus a vállalat, intézmény, szervezet operatív vezetőjének közvetlen munkatársa, megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) számítástechnikai, informatikai ismeretei birtokában a munkahely informatikai koncepciójának kialakításában és annak megvalósításában vesz részt. Koncepcionális kérdésekben a feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg a megvalósításában az irányító, koordináló, információáramlást biztosító feladatok ellátása. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel.
Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai alkalmazások összehangolt működésének biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez. Részt vesz a számítógépes mérőrendszerek kialakításában, mérésadatgyűjtő berendezések telepítésében, üzemeltetésében. Feladat közé tartozik műszaki informatikai rendszerek dokumentációjának, rendszertervének, hálózati és elektronikai kapcsolási rajzának olvasása és készítése. Feladata a vállalat, intézmény, szervezet műszaki informatikai berendezéseinek operatív karbantartásában való közreműködés, ami magába foglalja a megelőző és javító karbantartási tevékenységeket, betartva a törvényi és belső munkavédelmi, környezetvédelmi és biztonsági szabályokat és irányelveket.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • számítógépet kezelni, üzemeltetni,
 • munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységeket végezni,
 • alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni,
 • multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezelni,
 • projekteket tervezni, nyomon követni és értékelni,
 • erőforrást és időszükségletet meghatározni,
 • rendszertervezési technikát alkalmazni,
 • adatbázisokat kezelni,
 • egyszerű programozási feladatokat végrehajtani,
 • Internetet használni; WEB-oldalt készíteni,
 • helyi hálózatot kiépíteni, felügyelni, menedzselni,
 • berendezéseket szerelni, javítani,
 • számítógépes vezérlési és szabályozási rendszerekhez programozási feladatokat megoldani és
 • értelmezni a felhasználói kézikönyv, projektdokumentációk, műszaki leírások tartalmát