Az érettségiről


A tandíjmentes képzés tanulóinkat a négy kötelező érettségi vizsgatárgyra készíti fel. Ötödik tantárgyat nem kell választaniuk, mert a korábban – szakmunkásképzőben, szakiskolában vagy szakközépiskolában - megszerzett államilag elismert szakképesítésüket középszintű szakmai érettségi vizsgának kell elismerni.

A sikeres érettségi vizsgát követően tanulóink újabb szakképesítést szerezhetnek az érettségi utáni tandíjmentes szakképzés keretében.